Spelhelg 17-19 augusti med Västspel

Nu är det dags igen för spelhelg på Björkö! För att hitta hit: https://goo.gl/maps/DSws9HnbLrB2

ANMÄL DIG HÄR:
https://docs.google.com/forms/d/1z9x_LtIsjgiYUo23Zn_EKyQSrXDBwDoxefz0lE1xjk8/edit

Från fredag kväll till söndag dag spelar vi spel, umgås, peppar inför framtida arrangemang och har det allmänt gött. Helgen är för aktiva i föreningen västspel i alla åldrar. Yngre barn kommer tillsammans med en ansvarig vuxen. Vi har inga förutbestämda arrangemang utan alla tar med det dom själva känner för att spela eller spelleda. Vi hjälps åt att lösa praktiska saker som matlagning och städ.

Maten är självkostnadspris, vi beräknar cirka 200 kr för mat från fredag kväll till söndag frukost.
Boendet är gratis men alla deltagare måste vara med i föreningen Göta Lejon som äger gården. Deras medlemsavgift är 100 kr för dig under 26 år och 200 kr för dig som är äldre.
Sätt in 100:-/200:- på Plusgiro 88 97 91 – 0 till föreningen Göta Lejon (http://www.usfvast.se/gotalejon/)

Är du medlem i Västspel för i år? Vår medlemsavgift är 0 kr.
Annars skriv in dig här: https://docs.google.com/forms/d/18MelCYDdcU8ZweGfwkdcYGvjG-tG_xsI63tV0N0PaMU/edit

Categories: Uncategorized | Lämna en kommentar

Lajva med oss!

Vill du lajva med oss i sommar? Ja! Nu kan du anmäla dig till att delta på vårt endagslajv på Björkö den 17 augusti.

Anmäl dig HÄR!

Det finns ett facebook-event om du undrar något mer, annars går det bra att mejla oss.

Vi har också gjort en pinterest, för att du ska få lite inspiration. Kolla bildsamling här: https://pin.it/p6zykzwtmx2dmw

steampunk1

 

 

 

 

Categories: Uncategorized | Lämna en kommentar

Säg hej till Uffe och Marie Louise

uffefoto: Johannes Axner

Det här är Uffe. Han har varit med på samtliga Västläger. I år är Uffe säkerhetsansvarig. Han kommer att gå att nå på sin mobil under hela lägret.

ml foto Johannes Axner

Det här är Marie Louise. Hon startade föreningen Västspel. Hon har också varit med på samtliga läger. I år är hon lägerchef och sjukvårdsansvarig. Hon går också att nå under hela lägret.

I sista utskicket kommer vi skriva deras mobilnummer. Vi hoppas det blir ett episkt läger i år också.

Categories: Uncategorized | Lämna en kommentar

Tema för Västlägret 2018

Nu har vi bestämt årets lägertema. Det blir kugghjul, ånga och viktoriansk stil för hela slanten. Det betyder Steampunk-tema på vårt rollspel, figurspel och lajvet under lägret. Mer information om det krävs nåt speciellt från dig som deltagare kommer senare. (Men nej, det kommer inte behövas extrema saker i klädväg.)

kugghjul

Ett utskick har också gått till alla deltagare och nu hoppas vi att inbetalning av deltagaravgiften görs så vi kan planera vidare.

 

Categories: Uncategorized | Lämna en kommentar

Anmälan för Västlägret 2018 är öppen.

Läs mer om Västlägret HÄR och anmäl dig!

Categories: Västlägret | Lämna en kommentar

Västlägret 2018

 

Nu är det äntligen dags att offentliggöra det!

Västspel planerar att arrangera ett Västläger sommaren 2018.
Datumet som ni kan skriva in i era kalendrar är  14-17 augusti.

Anmälan är öppen, men vi har tillräckligt med deltagare! Vi tar emot din anmälan till reservlistan.

HÄR

Vill du bli ledare kan du anmäla ditt intresse genom att mejla oss i Västspel på vastspel[at]gmail.com, vi kan göra ett större läger med fler ledare.

Vi kommer att befinna oss på vackra Björkö utanför Göteborg.

FAQ:

Vem riktar sig lägret till?
-Barn och unga i ålder 9-14 år som tidigare ej deltagit på Västlägret men som vill prova olika typer av spel.

Hur många deltagare blir det?
-Vi strävar efter att ha en jämn könsfördelning bland ledare och deltagare, men som mest räknar vi att 24 deltagare får plats.

Vi har spelat spel hemma men inte åkt på Västlägret, kan vi anmäla oss?
-Ja, det är klart ni kan, om ni är 9-14 år. Anmäl er så meddelar vi om ni får plats.

Vi har åkt på Västlägret tidigare, kan vi åka?
-Nej, Västlägret är inte för er, men följ med på våra spelhelger på Björkö. Där spelar vi spel och lagar mat tillsammans. Förälder är också välkommen. Vi har nästa spelhelg den 17-19 augusti, håll utkik om mer info om den på vår hemsida.

Får deltagarna använda mobilen under lägret?
-Mobilen får användas runt frukosten, resten av tiden är de undanlagda i vårt mobildagis. Vi ledare är så klart nåbara för föräldrar om någon behöver kontakta oss.

Kan man åka bara på lajvet?
-Ja! I år ligger lajvet på fredagen den 17 augusti, som avslutning av lägret. Det betyder att du som bara vill testa lajv kan komma och göra det då. Det kommer kosta 100 kr, men då ingår lajvmat och fika under dagen. Vill du bara testa lajv, anmäl dig HÄR!

Vad kommer det att kosta?
-Priset är med 800 kr/deltagare.

Behöver ni ledare?
-Om du vill vara ledare kan du mejla oss. Vi strävar efter jämn könsfördelning.

Har du frågor så går det bra att mejla oss på vastspel[at]gmail.com

Vi ses till sommaren!

 

Categories: Västlägret | Lämna en kommentar

Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-01-04:2

Närvarande Janusz Maxe, Mattias Moberg, Magnus Friberg, Arvid Silvmarker, Jessica
Prytz (per datorlänk)
Frånvarande Erik Toshach.
Tid & Plats 17:00 – 20:00 04/01/2018 “Hemma hos Mattias “ Björkrisvägen 25,
Göteborg.
§ 1. Mötets öppnande Dagens värd Mattias Moberg hälsar alla välkomna och förklarar mötet
öppnat.
§ 2. Fastställande av
dagordning
Dagordningen för mötet godkänns.
§ 3. Val av
mötesordförande
Till ordförande för mötet väljs Janusz Maxe.
§ 4. Val av
mötessekreterare
Till sekreterare för mötet väljs Mattias Moberg.
§ 5. Val av justerare tillika
rösträknare
Till justerare tillika rösträknare väljs Magnus Friberg och Arvid
Silvmarker.
§ 6. Medlemmar och
medlemsavgift
Eftersom vi är en förening som inte har någon medlemsavgift så är det
samtidigt svårt att avgöra vilka som är våra medlemmar. Men vi skulle
behöva se över vilka som skulle kunna komma i fråga som framtida
funktionärer i olika sammanhang. Samtidigt behöver vi se över
medlemmarna i facebookgruppen Västspel-Ledargrupp för att se om det
är några som skall tas bort. Jessica tar på sig ansvaret att gå igenom detta.
Magnus Friberg (Justerare) Arvid Silvmarke (Justerare)
§ 6. Verksamhet 2018 Spelträf ar i Göta Lejons lokaler på Lundgatan
Det finns fortfarande ett önskemål om att kunna driva mer regelbundna
träffar i Göta lejons lokaler på Lundagatan. Än vet vi inte i vilken form
detta skulle kunna bli.
Spelträf ar i Göta Lejons lokaler på Björkö
Styrelsen beslutar att ha minst en träff med övernattning på Björkö i
Göta Lejons lokaler under liknande former som vi gjorde under hösten
2017. Det enda som krävs är att kontakta Janne Otterström för att boka
en helg och gå ut med information via våra gängse kanaler (facebook).
Janusz Maxe tar på sig ansvaret att ordna med allt detta.
Gothcon
Vi är anmälda till att hålla ett arrangemang på årets Gothcon i samma
anda som tidigare år. Men än är inte ansvarsfördelningen om arr-chef och
funktionärer satta än. Magnus Friberg kommer att bjuda till en träff
hemma hos sig den 13:e med brasa och varm choklad för att reda ut
detta.
Spelläger för barn och ungdomar under sommaren
Årets styrelse kommer att ha ambitionen att kunna genomföra ett
spelläger för barn och ungdomar under sommaren. Vi kommer att föra
dialog med Marie-Louise för att se över vilka som skulle kunna i fråga för
att vara funktionärer.
§ 7. Hemsidan Beslöt att Mattias Moberg tar på sig ansvaret att se över hemsidan och
uppdatera med aktuell information såsom ny styrelse och
styrelseprotokoll.
Magnus Friberg (Justerare) Arvid Silvmarke (Justerare)
§ 8 Flyers Vi skulle behöva uppdatera våra reklamblad / flyers något. Arvid
Silfvermarker tar på sig ansvaret att kontakta Christian Hoel för att
diskutera fram en lösning
§ 9. Rollups På Arvids initiativ beslutar vi att köpa två rollups för maximalt 3000 kr
som vi kan använda i olika sammanhang där vi vill synas. Arvid får fria
händer att både ta fram en design och beställa dem.
§ 10. Västmarken lajv Västmarken lajv är en lajvförening av och med ungdomar 9-18 som har
regelbunden verksamhet i Jonsered. Det kunde vara till ömsesidig fördel
att göra arrangemang tillsammans med dem i framtiden. Mattias Moberg
tar på sig ansvaret att hålla den kontinuerliga kontakten med dem. Dels
för att se om de vi komma på våra spelträffar, dels se om de vill hålla i ngn
gemensam lajv-uppvisning på Gothcon och eventuellt för att se om de
vill hjälpa oss med lajvet under sommarlägret.
§ 11 Nästa möte Beslut om kommande möte tas via den tråd på Messenger där vi påbörjat
vår interna diskussion.
§ 12. Mötetsavslutande Ordföranden tackar för förtroendet och förklarar mötet avslutat samt
önskar alla en fortsatt trevlig dag.
Tobias Friberg (Mötesordförande) Mattias Moberg (Mötessekreterare)
Magnus Friberg (Justerare) Arvid Silvmarke (Justerare)
Bilaga 1. Beslutsuppföljning och aktionslista
Aktion Beslutsreferens Ansvarig /
deadline
Klar
Spelträff på Björkö under våren 2018-01-04:2 § 7 Janusz ☐
Se över vår lista av potentiella funktionärer 2018-01-04:2 § 6 Jessica ☐
Anordna Gothconträff 2018-01-04:2 § 6 Magnus
13/1

Uppdatera hemsidan 2018-01-04:2 § 7 Mattias ☐
Fråga västmarken lajv om de vill vara med oss
på Gothcon
2018-01-04:2 § 10 Mattias ☐
Ta fram nya flyers 2018-01-04:2 § 8 Arvid ☐
Köpa in två st rollups 2018-01-04:2 § 9 Arvid ☐
Magnus Friberg (Justerare) Arvid Silvmarke (Justerare)

Categories: Uncategorized | Lämna en kommentar

Protokoll från Västspels extra årsmöte 2017-11-04

Närvarande: Signe Ahlén, Erik Toshach, Janusz Maxe, Arvid Silvmarker, Martin Brosser, Lisa Toshach, Moa Fredin, Marie Louise Sjögren

 

  1. Mötet öppnades.
  2. Mötet fanns vara behörigt.
  3. Martin Brosser valdes till mötesordförande.
  4. Arvid Silvmarker valdes till mötessekreterare.
  5. Signe Ahlén och Marie Louise Sjögren valdes att justera protokollet.
  6. Till ny styrelse valdes:

 

Ordförande: Janusz Maxe

Kassör: Magnus Friberg

Ledamot: Jessica Prytz

Ledamot: Mattias Moberg

 

Ersättare: Arvid Silvmarker

Ersättare: Erik Toshach

 

  1. Mötet avslutades.
Categories: Uncategorized | Lämna en kommentar

Kallelse årsmöte 2018

Årsmöte för Västspels medlemmar sker i år på Gothcon i en av Västspelsrum, (NE05 eller NE06) när vi avslutat fredagens aktiviteter. Är du medlem i Västspel i år?

Annars klicka HÄR och registrera dig.

Dag: Fredag 30 mars
Tid: 18:00
Plats: NE05 eller NE06, kan ändras.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av två personer att justera protokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7. Ekonomisk berättelse för förra året
8. Revisorernas berättelse för förra året
9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. Årets verksamhetsplan
11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
12. Val av årets styrelse
13. Val av årets revisor
14. Val av årets valberedare
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Välkomna!

Categories: Uncategorized | 1 kommentar

Spelhelg på Björkö 27-29/4 2018

Nu är det dags igen för spelhelg på Björkö!

Från fredag kväll till söndag dag spelar vi spel, umgås, peppar inför framtida arrangemang och har det allmänt gött. Helgen är för aktiva i föreningen västspel i alla åldrar. Yngre barn kommer tillsammans med en ansvarig vuxen. Vi har inga förutbestämda arrangemang utan alla tar med det dom själva känner för att spela eller spelleda. Vi hjälps åt att lösa praktiska saker som matlagning och städ.

Maten är självkostnadspris, vi beräknar cirka 200 kr för mat från fredag kväll till söndag frukost. Boendet är gratis men alla deltagare måste vara med i föreningen Göta Lejon som äger gården. Deras medlemsavgift är 100 kr för dig under 26 år och 200 kr för dig som är äldre.

All info samt anmälan hittar du här

Om du har några frågor kan du maila vastspel@gmail.com eller fråga oss på facebook

Categories: Uncategorized | Lämna en kommentar

Blogga med WordPress.com.