Västspels Värdegrund och Handlingsplan

Västspels styrelse fick på årsmötet den 22 februari 2015 i uppdrag att fram till lägret arbeta fram en policy med tillhörande styrdokument för bemötande, säkerhet och krishantering.
Detta har resulterat i två dokument som användes redan vid 2015 års Västläger, men som ska ses som levande dokument för omarbetning och utvärdering årligen.

Våra ledare genomgår utbildningen Trygga möten och vi begär utdrag ur belastningsregistret på våra ideellt engagerade lägerledare.

Dokumenten uppdaterades senast 2021-05-05.

Västspels Värdegrund

Västspels Handlingsplan

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: