Värdegrundsarbete

Västspels styrelse fick på årsmötet den 22 februari 2015 i uppdrag att fram till lägret arbeta fram en policy med tillhörande styrdokument för bemötande, säkerhet och krishantering.
Detta har resulterat i två dokument som användes redan vid 2015 års Västläger, men som ska ses som levande dokument för omarbetning och utvärdering årligen.

Våra ledare genomgår utbildningen Trygga möten och vi begär utdrag ur belastningsregistret på våra ideellt engagerade lägerledare.

Värdegrund Västspel

Handlingsplan

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: