Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-01-04:2

Närvarande Janusz Maxe, Mattias Moberg, Magnus Friberg, Arvid Silvmarker, Jessica
Prytz (per datorlänk)
Frånvarande Erik Toshach.
Tid & Plats 17:00 – 20:00 04/01/2018 “Hemma hos Mattias “ Björkrisvägen 25,
Göteborg.
§ 1. Mötets öppnande Dagens värd Mattias Moberg hälsar alla välkomna och förklarar mötet
öppnat.
§ 2. Fastställande av
dagordning
Dagordningen för mötet godkänns.
§ 3. Val av
mötesordförande
Till ordförande för mötet väljs Janusz Maxe.
§ 4. Val av
mötessekreterare
Till sekreterare för mötet väljs Mattias Moberg.
§ 5. Val av justerare tillika
rösträknare
Till justerare tillika rösträknare väljs Magnus Friberg och Arvid
Silvmarker.
§ 6. Medlemmar och
medlemsavgift
Eftersom vi är en förening som inte har någon medlemsavgift så är det
samtidigt svårt att avgöra vilka som är våra medlemmar. Men vi skulle
behöva se över vilka som skulle kunna komma i fråga som framtida
funktionärer i olika sammanhang. Samtidigt behöver vi se över
medlemmarna i facebookgruppen Västspel-Ledargrupp för att se om det
är några som skall tas bort. Jessica tar på sig ansvaret att gå igenom detta.
Magnus Friberg (Justerare) Arvid Silvmarke (Justerare)
§ 6. Verksamhet 2018 Spelträf ar i Göta Lejons lokaler på Lundgatan
Det finns fortfarande ett önskemål om att kunna driva mer regelbundna
träffar i Göta lejons lokaler på Lundagatan. Än vet vi inte i vilken form
detta skulle kunna bli.
Spelträf ar i Göta Lejons lokaler på Björkö
Styrelsen beslutar att ha minst en träff med övernattning på Björkö i
Göta Lejons lokaler under liknande former som vi gjorde under hösten
2017. Det enda som krävs är att kontakta Janne Otterström för att boka
en helg och gå ut med information via våra gängse kanaler (facebook).
Janusz Maxe tar på sig ansvaret att ordna med allt detta.
Gothcon
Vi är anmälda till att hålla ett arrangemang på årets Gothcon i samma
anda som tidigare år. Men än är inte ansvarsfördelningen om arr-chef och
funktionärer satta än. Magnus Friberg kommer att bjuda till en träff
hemma hos sig den 13:e med brasa och varm choklad för att reda ut
detta.
Spelläger för barn och ungdomar under sommaren
Årets styrelse kommer att ha ambitionen att kunna genomföra ett
spelläger för barn och ungdomar under sommaren. Vi kommer att föra
dialog med Marie-Louise för att se över vilka som skulle kunna i fråga för
att vara funktionärer.
§ 7. Hemsidan Beslöt att Mattias Moberg tar på sig ansvaret att se över hemsidan och
uppdatera med aktuell information såsom ny styrelse och
styrelseprotokoll.
Magnus Friberg (Justerare) Arvid Silvmarke (Justerare)
§ 8 Flyers Vi skulle behöva uppdatera våra reklamblad / flyers något. Arvid
Silfvermarker tar på sig ansvaret att kontakta Christian Hoel för att
diskutera fram en lösning
§ 9. Rollups På Arvids initiativ beslutar vi att köpa två rollups för maximalt 3000 kr
som vi kan använda i olika sammanhang där vi vill synas. Arvid får fria
händer att både ta fram en design och beställa dem.
§ 10. Västmarken lajv Västmarken lajv är en lajvförening av och med ungdomar 9-18 som har
regelbunden verksamhet i Jonsered. Det kunde vara till ömsesidig fördel
att göra arrangemang tillsammans med dem i framtiden. Mattias Moberg
tar på sig ansvaret att hålla den kontinuerliga kontakten med dem. Dels
för att se om de vi komma på våra spelträffar, dels se om de vill hålla i ngn
gemensam lajv-uppvisning på Gothcon och eventuellt för att se om de
vill hjälpa oss med lajvet under sommarlägret.
§ 11 Nästa möte Beslut om kommande möte tas via den tråd på Messenger där vi påbörjat
vår interna diskussion.
§ 12. Mötetsavslutande Ordföranden tackar för förtroendet och förklarar mötet avslutat samt
önskar alla en fortsatt trevlig dag.
Tobias Friberg (Mötesordförande) Mattias Moberg (Mötessekreterare)
Magnus Friberg (Justerare) Arvid Silvmarke (Justerare)
Bilaga 1. Beslutsuppföljning och aktionslista
Aktion Beslutsreferens Ansvarig /
deadline
Klar
Spelträff på Björkö under våren 2018-01-04:2 § 7 Janusz ☐
Se över vår lista av potentiella funktionärer 2018-01-04:2 § 6 Jessica ☐
Anordna Gothconträff 2018-01-04:2 § 6 Magnus
13/1

Uppdatera hemsidan 2018-01-04:2 § 7 Mattias ☐
Fråga västmarken lajv om de vill vara med oss
på Gothcon
2018-01-04:2 § 10 Mattias ☐
Ta fram nya flyers 2018-01-04:2 § 8 Arvid ☐
Köpa in två st rollups 2018-01-04:2 § 9 Arvid ☐
Magnus Friberg (Justerare) Arvid Silvmarke (Justerare)

Kategorier: Uncategorized | Lämna en kommentar

Inläggsnavigering

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: