Covid-19 Handlingsplan

Följande åtgärder kommer att vidtas vid Västlägret 2020:

 • I ENIGHET MED FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS RÅD SKA SJUKT BARN STANNA HEMMA.

”Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.”

Barn med symtom, eller som haft symtom de senaste två dagarna SKA INTE komma till Västlägret.

 • HANDLINGSPLAN OM EN DELTAGARE ELLER LEDARE UPPVISAR SJUKDOMSSYMTOM UNDER LÄGRET

Om ett barn eller vuxen uppvisar sjukdomssymtom kommer en handlingsplan enligt nedan följas.

 1. Barnet/den vuxna kommer isoleras från resten av gruppen.
 2. Antalet vuxna som tar hand om den sjuke kommer minimeras.
 3. Vårdnadshavare kontaktas.
 4. Vårdnadshavare ska omgående hämta sitt barn, i första hand med bil.
 • LÄMNING OCH HÄMTNING SKER UTOMHUS, OCH UTSPRITT I TID

Vi ber att föräldrar inte följer med in, utan ledare möter upp utomhus och följer med barnet till sin sängplats. Håll gärna avstånd mellan familjerna. Ankomst och avresa kommer ha ett intervall på en timme för att undvika trängsel. 

 • UTÖKADE HYGIENRUTINER

Vi kommer ha och påminna om rutiner för att säkerställa god handhygien och händerna kommer att tvättas ofta med tvål och vatten. Det kommer också finnas handsprit och ytdesinfektionsmedel tillgängligt. Instruktioner för handtvätt kommer hängas upp på samtliga toaletter.

 • UTÖKAD STÄDNING

Alla bordsytor kommer ytdesinfeceras efter samtliga aktiviteter och måltider. Toaletter och handfat städas 2 ggr/dag och frekvent använda handtag rengörs dagligen.

 • AKTIVITETER

Planerade aktiviteter kommer hållas i fasta grupper om 4-5 barn och med minimerad eller ingen fysisk kontakt. Utomhus om möjligt. Handtvätt kontrolleras innan spelpass. Vid sjukdom under spelpass pausas spel och sjukvårdsansvarig eller lägerchef kontaktas.

 • ÄNDRADE MATSALSRUTINER

Vi äter indelat i samma aktivitetsgrupper för att minimera smittrisk. Handtvätt före och efter aktiviteter. Handtvätt kontrolleras innan deltagare och ledare får ta mat.

 • SOVSALAR

Vi indelar sovsalar efter aktivitetsgrupp i största möjliga mån för att minimera smittrisk. Vi kollar av måendet vid läggdags och väckning varje dag.

 • GLÖM INTE ALLERGIMEDICIN

Ta med antihistaminer, det finns mycket skog och pollen på Björkö.

Handlingsplanen kan komma att uppdateras om nya råd utkommer.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: